Pályázati feltételek

Pályázatot a 14. életévüket betöltött vagy annál idősebb természetes személyek küldhetnek be.

Egy pályázó által beküldhető pályaművek száma legfeljebb 5 kép.

A pályázatra olyan analóg vagy digitális képek nevezhetők, amelyek nem voltak nyilvánosan kiállítva a pályázatra történő beküldésük előtt. Egy pályázati anyag tartalmazhat digitális és analóg pályaműveket is.

A nevezéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy pályaművei minden szempontból megfelelnek jelen pályázati kiírásnak és rendelkezik a kép szerzői jogával, az eredeti módosítatlan kamera fájlokkal, illetve analóg pályázat esetén diapozitívval/negatívval. Ezeket a második forduló után a zsűri bekéri.

A pályázó vállalja, hogy ezeket a fájlokat elküldi a kiírásban megjelölt e-mail címre. Továbbá, a pályázó vállalja, hogy a bekért képek mellé egyidejűleg csatolja a képek technikai adatait, a képek leírását. A kiíró kérésére a szerző vállalja, hogy önéletrajzot és egy nyomdai minőségű portrét küld magáról, a felkérésben részletezett paraméterek alapján, amennyiben beküldött képei a kiállításra kiválasztásra kerülnek.

Vissza